fbpx

Bæredygtighed

Vi arbejder med
bæredygtige løsninger

DinnerdeLuxe i tal

+ 0

Kg. mad spist af vores kunder om året

+ 0

Kg. Opcirkuleret mad brugt i 2023

+ 0

Måltider reddet fra madspild siden august 2022

Klimaindsats og bæredygtighed

Vi skal alle hjælpe til for at indfri verdensmålenes ambitioner, og hos  DinnerdeLuxe vil vi gerne gå forrest i den kamp. 

Heldigvis har vi en lang række dygtige samarbejdspartnere, som er med på at tænke i nye – og bæredygtige – baner sammen med os.

Daglige brugere i vores kantiner 

Økologi og bæredygtighed

Mange forbinder bæredygtighed med økologi. Men hvad belaster i virkeligheden klimaet mest? Er det en konventionel lokal produceret tomat fra Djursland eller en økologisk tomat fra Sydspanien? Det er et omstændigt regnskab, men hos DinnerdeLuxe har vi i samarbejde med vores leverandører mulighed for at skabe gennemsigtighed på vores råvareindkøb og dets Co2E-aftryk. Derfor ved vi også, at det i nogle tilfælde belaster klimaet mindre at handle lokalt, også selvom det er konventionelt landbrug.

Opcirkuleret er banebrydende indenfor madspild

Bliv klogere på det nye koncept 

Opcirkuleret er ikke det samme som madspild, men refererer til den proces, det er at ’omfordele’ råvarer. Råvarer, der af den ene eller anden årsag, står til at skulle kasseres i engros- eller detailledene i værdikæden. Der er tale om gode og sunde råvarer, som måske er blevet emballeret forkert eller grøntsager, der vurderes til ikke at være ’pæne’ nok til videresalg. Nogle af råvarerne kan også have kort holdbarhedsdato, og derfor bliver de smidt ud af grossist- og engroshandlen, som ikke vil kunne sælge dem videre til fx restaurationsbranchen pga. den korte holdbarhed.

I DinnerdeLuxe har vi fået mulighed for at aftage de råvarer fra vores leverandører, som ellers står til at skulle kasseres. Vi har fået stablet et strategisk samarbejde på benene mellem producent/grossist og vores køkkener, som alle handler hurtigt. Når råvarerne lander I vores køkkener, bliver de taget ind og ansvarligt brugt på ny i produktionen. Kokkene skal tænke kreativt og lave retter ud fra de råvarer, som er tilgængelige på dagen. Til slut står vi med færdigproducerede produkter af de opcirkulerede varer, og vi har været med til at redde en masse råvarer fra at blive kasseret.

Opcirkuleret er et tiltag, som direkte adresserer det kæmpe madspildsproblem, som vi står over.
FN vurderer, at op mod 1/3 af alt spiseligt mad bliver smidt ud på verdensplan, svarende til 1.3 milliarder tons mad, der går til spilde. Hvis man omregner det til, at Co2E og ‘madspild’ er en nation, ville det være den 8. største udleder af Co2E i verden*.
Derfor mener vi, at opcirkuleret mad er én af løsningerne. Der skal tænkes innovativt og løsningsorienteret for at komme klimaudfordringerne til livs, og hvorfor ikke starte med at spise op?

Emballage og bæredygtighed

Når vi producerer mad af over 900 tons råvarer årligt, vil der være en stor mængde emballage, allerede når vi modtager varerne i køkkenerne. Den eneste måde, vi kan være med til at påvirke dette, er ved at handle med de samme lokale leverandører og sammen med dem arbejde på en løbende udvikling. Vi har en ambitiøs målsætning om årligt at reducere mængden af emballage på alle vores indkøb.

Hos DinnerdeLuxe har vi et erklæret mål om at udfase al engangsemballage inden udgangen af 2023. Vejen dertil skal ske gennem forskellige tiltag, vores første er med vores genanvendelige kaffekop, reCoppa (læs mere nedenfor).
I løbet af de seneste år har vi i vores kantiner løbende fundet frem til flere forskellige løsninger på engangsemballage, som videnskabeligt har det mindste aftryk på klimaet.  Når det kommer til emballage, er det bæredygtige valg dog ikke altid ligefor. Fx ved vi, at der i Danmark endnu kun findes få anlæg, der reelt bearbejder bionedbrydeligt materiale på den rigtige måde, hvilket kan betyde meget transport af affaldet. 

Første skridt på vejen mod udfasning af engangsemballage er vores nye specialproducerede og genanvendelige kaffekop, som vi kalder reCOPPA. Kopperne er genanvendelige, lavet på BPA-fri plast og sælges i kantinerne for 10 kr. pr. kop inkl. låg. Ved betaling på de 10 kr. ejer kunden koppen og kan bruge den igen og igen – faktisk helt op til ca. 600-800 gange, da koppen tåler gentagne vask. Når koppens levetid er opbrugt, vil firmaet, hvor kopperne er indkøbt, desuden tage kopperne retur. Herefter nedbryder de materialet og genbruger det i en ny produktion af diverse plastmaterialer, hvorved der skabes et mere bæredygtigt cirkulært system.

For at gøre det så nemt som muligt for kunden, tilbyder vi også at modtage den beskidte kop og give en ren kop retur. Co2-udledningen er neutral allerede efter 20-30 ganges brug af koppen. Når først kunden har erhvervet sig en reCOPPA kop, koster en kop kaffe fremover 15 kr., hvorimod en kop kaffe i engangskop vil komme til at koste 18 kr. Dvs. at reCOPPA koppen allerede vil være tjent ind ved den 4. kop kaffe.
Der er også mulighed for at bruge egen kop og stadigvæk få en kop kaffe til 15 kr.

Formålet med reCoppa er bl.a. at vi gerne vil fremme følelsen hos vores kunder af at være med til at ”gøre en forskel” for klimaet. Det er stort for os, hvis vi kan inspirere til, at vores kunder tænker mere bæredygtighed ind i deres hverdag. Vi er bevidste om, at produktionen af en engangskop samt den løbende vask også medfører en belastning af klimaet. Dog er klimabelastningen på 1.000.000 engangskopper, som vi årligt indkøber til kantinerne, betydeligt større.

I flere af vores kantiner er der i dag affaldssortering, men det er en ambition for os, i samarbejde med skolerne, at få affaldssortering og indsamling af komposterbart materiale i alle kantiner.
Ved at tage kunden med på en rejse fra de går ind i vores kantiner, til at oplyse dem om de bæredygtige indsatser, samt fokus på affaldssortering efter maden er indtaget, er vi med til at skabe en øget bevidsthed om de bæredygtige initiativer og tiltag, der i høj grad er en del af vores DNA.

Årstiderne skifter – en cirkulær tankegang

I Danmark oplever vi store skift i sæsonerne, og det betyder også, at der er stor forskel på, hvilke råvarer og ressourcer, som er tilgængelige hvornår. For at skåne klimaet er det derfor vigtigt for os at lave mad, der ikke kun tilgodeser lokale råvareproducenter, men hvor der også er tænkes holistisk i forhold til både varianter, smage, Co2-udledning og pris.

Med afsæt i ovenstående principper planlægger vores køkkenchefer altid vores menuer med tanke på – så vidt muligt – at anvende de lokale råvarer, der er i sæson. Når en råvare serveres frisk fra høst, ER smagen bare bedre, og vi er dermed med til at sikre en bedre madoplevelse.  

Gennemsigtighed er et nøgleord for os, når det kommer til bæredygtige valg. Vi tror på, at ikke alle de gode løsninger er fundet endnu, og derfor deltager vi også aktivt i den løbende diskussion om, og arbejde frem mod at sikre en fremtid, hvor også kommende generationer bliver mætte til fornuftige priser.

Hensyn til naturen

For mange er kød på bordet stadigvæk et krav – men ift. klimaet skal der gerne være mindre af det. Derfor er vi hos DinnerdeLuxe meget opmærksomme på at måle mængden af kød i alle vores retter. Ved at monitorere hver enkel kantines indkøb og produktion, sikrer vi også, at vi løbende arbejder på at reducere mængden af animalske produkter.

Det er alment accepteret, at vegetabilske produkter belaster klimaet væsentligt mindre sammenholdt med animalske. Ved at reducere mængden af animalsk indhold og i stedet erstatte det med vegetabilsk indhold bidrager vi således til den omlægning af madvaner, som vi alle må tage til os, hvis FN’s mål for bæredygtig udvikling skal indfries inden 2030.

Når vi benytter animalske råvarer, er det samtidigt vigtigt for os, at der er sikret gennemsigtige kvalitetskontroller af dyrenes trivsel, deres foder og deres omgivelser. Ved kun at handle kød via godkendte, certificerede leverandører, er vi med til løbende at stille højere krav til produktionen.

"Bæredygtighed er blevet en integreret del af vores mindset, og vi vil fortsætte med at tænke i nye baner til at fremme bæredygtigheden"

René Laursen, direktør

Læs mere om vores koncepter

Seneste nyheder

Dette er overskriften

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Dette er overskriften

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Dette er overskriften

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor